przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Deklaracje rodziców dzieci 6-letnich

Do końca minionego tygodnia, rodzice dzieci uczęszczających do szczecińskich przedszkoli publicznych, składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Łącznie 757 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci 6-letnich złożyło takie deklaracje.

Zgodnie z art. 20w ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. W związku z tym, że tegoroczny proces rekrutacyjny w Gminie Miasto Szczecin rozpoczął się w poniedziałek, tj. 7 marca br., termin ten przypadał na okres od 29 lutego br. do 6 marca 2016 r.

Od 29 lutego do 6 marca br. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej, złożyło 35 %rodziców (lub opiekunów prawnych) szczecińskich 6-latków. Oznacza to, że w porównaniu do danych, które zostały zebrane podczas ankiety dla rodziców dzieci 6-letnich, przeprowadzonej w ramach pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, zmalała liczba rodziców, którzy pierwotnie deklarowali pozostawienie dziecka w przedszkolu.

- Miałem okazję, odwiedzić w tym czasie wiele szkół i rozmawiać z rodzicami. Wielu z nich brakowało informacji na temat tego jak dziś funkcjonują szkoły podstawowe. Cieszę się, że więcej rodziców, niż wynikało to z ankiet, zdecydowało się posłać dzieci do szkół podstawowych – powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

Co ważne, część rodziców, która zadeklarowała pozostawienie 6-latka w przedszkolu, nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji i wciąż rozważa zapisanie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 29.01.2016 r., w poniedziałek, tj. 7 marca br. rozpoczął się nabór do klas pierwszych szczecińskich szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 22 marca br.

Rodzice, zainteresowani wysłaniem dziecka do przedszkola publicznego, mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do 29 marca br.

Wszelkie szczegółowe informacje dot. tegorocznego naboru do publicznych przedszkoli oraz do szkół podstawowych, znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/.

W tej chwili rodzice dzieci 3-, 4- i 5-letnich, które w roku szklonym 2015/2016 nie uczęszczały do przedszkola publicznego lub rodzice którzy chcą zmienić placówkę dla swojego dziecka, mogą wziąć udział w prowadzonym naborze do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Należy tego dokonać poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/szczecin/ i postępować wg zamieszczonych na niej instrukcji. Rodzice dzieci 6-letnich, którzy podjęli decyzje zmienienia placówki dla swojego dziecka (nie złożyli deklaracji dot. kontynuowania wychowania przedszkolnego) uczestniczą w naborze. W tym celu należy wypełnić wniosek w systemie elektronicznym. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej, wypełniają wniosek, który znajduje się na stronie naboru w zakładce „przedszkola”. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, powinni wypełnić wniosek, znajdujący się w zakładce pn. „szkoła”.


2016/03/09