przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

29 marca br. zakończył się pierwszy etap naboru do szczecińskich przedszkoli publicznych oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W tej chwili, wnioski złożone przez rodziców są weryfikowane pod względem spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 29 marca br. rodzice dzieci 3-, 4-, 5-  i 6-letnich, które w roku szklonym 2015/2016 nie uczęszczały do przedszkola publicznego lub rodzice którzy chcieli zmienić placówkę dla swojego dziecka,  mogli wziąć udział w prowadzonym naborze do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obecnie komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone przez rodziców dokumenty. 

Ponadto, 22 marca br. zakończył się również pierwszy etap tegorocznego naboru do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych. Podobnie jak w przypadku naborów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków branych pod uwagę w postępowaniu.

Poniżej znajdują się statystyki dot. tegorocznego procesu rekrutacyjnego:

Statystyki dot. 6-latków (ur. 2010)

 

Lp.

Grupa

Ilość

1.

Liczba dzieci 6-letnich (ogółem)

3776

2.

Liczba dzieci 6-letnich zapisanych do I klasy publicznej szkoły podstawowej

1050

3.

Liczba dzieci 6-letnich, których rodzice zadeklarowali pozostawienie ich w przedszkolach publicznych

675

4.

Liczba dzieci 6-letnich, których rodzice zadeklarowali pozostawienie ich w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych

552

5.

Liczba dzieci 6-letnich po raz pierwszy zgłoszonych do przedszkola publicznego (biorą udział w rekrutacji)

4

6.

Liczba dzieci 6-letnich po raz pierwszy zgłoszonych do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy publicznej szkole podstawowej

967

 

W ostatnich dniach pierwszego etapu tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, spadła również liczba rodziców (lub opiekunów prawnych), którzy pierwotnie deklarowali pozostawienie dziecka w przedszkolu publicznym. Dzięki działaniom podjętym przez Urząd Miasta Szczecin, jedynie 31,5 % dzieci 6-letnich (675 dzieci)obecnie uczęszczających do szczecińskich publicznych przedszkoli, zgodnie z deklaracjami rodziców pozostanie na kolejny rok w tego typu placówce. Jest to lepszy wynik, niż ten, który wynikał z danych uzyskanych nie tylko  z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców szczecińskich 6-latków, ale również z danych, które zostały opracowane po okresie, w którym rodzice deklarowali chęć kontynuowania przez ich dziecko wychowania przedszkolnego. Przed wprowadzaniem pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, ponad 40 % rodziców dzieci urodzonych w 2010 roku, planowało pozostawienie swojego dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym działającym przy szkole podstawowej.

- Liczby pokazują, że zainteresowanie szkołami podstawowymi jest większe niż pierwotnie zakładaliśmy. Do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych swoje dzieci chce posłać prawie 70% mieszkańców. To cieszy ponieważ widać, że przygotowane przez nas działania odniosły skutek  - powiedział po zapoznaniu się z wynikami pierwszego etapu tegorocznej rekrutacji prezydent Piotr Krzystek. - Rodzice oczekują dziś dodatkowych zajęć dla dzieci i pakiet „mały uczeń – PIERWSZA KLASA” spełnia te oczekiwania. Jednocześnie cały czas będziemy pracować nad tym by jak największa liczba dzieci 3letnich znalazła miejsca w przedszkolu.

Statystyki dot. 3-latkówm (ur. 2013)

 

Lp.

Grupa

Ilość

1.

Liczba dzieci 3-letnich (ogółem)

3465

2.

Liczba złożonych wniosków przez rodziców dzieci 3-letnich o przyjęcie do przedszkola publicznego

2096

3.

Liczba złożonych wniosków przez rodziców dzieci 3-letnich o przyjęcie do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy publicznej szkole podstawowej

43

4.

Liczba deklaracji rodziców dzieci 3-letnich, dotycząca pozostawienia ich dziecka
w przedszkolu publicznym

249

5.

Liczba deklaracji rodziców dzieci 3-letnich, dotycząca pozostawienia ich dziecka
w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy publicznej szkole podstawowej

6

 

Pozostałe statystyki

 

Lp.

Grupa

Ilość

1.

Ogólna liczba miejsc w szczecińskich przedszkolach publicznych

7353

2.

Wolne miejsca podczas tegorocznego naboru do szczecińskich przedszkoli publicznych

1821

3.

Ogólna liczba złożonych nowych wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego
+ deklaracji dot. pozostawienia dziecka na kolejny rok w tej placówce

8231

4.

Ogólna liczba złożonych nowych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej + deklaracji dot. pozostawienia dziecka na kolejny rok w tej placówce

2070

5.

Liczba złożonych nowych wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego dzieci urodzonych w latach od 2009 do 2014

2699

6.

Liczba złożonych nowych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej, dzieci urodzonych w latach od 2009 do 2014

1298

7.

Ogólna liczba dzieci zapisanych do klasy I szkoły podstawowej podczas tegorocznego naboru

1713

Szczegółowy harmonogram tegorocznej rekrutacji został wprowadzony  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 33/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. Ww. Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131025.asp?soid=B26C55FC368745DAB889B72A58ED0E30

W tym miejscu zainteresowani mogą zapoznać się z kolejnymi etapami procesu rekrutacyjnymi oraz ich terminami.


Tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

2016/04/08