przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Szkoły pytają rodziców

Ile dzieci i na jak długo – o to szczecińskie szkoły podstawowe pytają rodziców uczniów klas pierwszych. Przeprowadzane badanie ankietowe, pozwoli na oszacowanie potrzeb na zorganizowanie opieki w trakcie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Jednym z elementów wprowadzonego przez miasto Szczecin pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, który stanowił odpowiedź na zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, jest zapewnienie opieki podczas dni wolnych od zajęć (ferie zimowe, wakacje) uczniom  klas pierwszych szkół podstawowych. Właśnie w tym celu w szczecińskich podstawówkach, przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród rodziców, dzięki któremu możliwe będzie określenie zapotrzebowania na zorganizowanie opieki dla najmłodszych w trakcie przerw od zajęć lekcyjnych.

Uzyskane w wyniku badania dane, posłużą do opracowania sieci organizowanych półkolonii na okres ferii zimowych 2017. Dzięki zebranym informacją możliwe będzie również podjęcie ewentualnych działań, które w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania, pozwolą na rozszerzenie listy organizowanych półkolonii w okresie przerwy wakacyjnej. Wszystkie działania, które będą miały na celu rozszerzenie liczby organizowanych półkolonii, podejmowane będą we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Ankiety od rodziców zbierane są do 5 grudnia br. Wszystkie udzielone przez rodziców odpowiedzi zostaną przeanalizowane i w oparciu o nie zostanie stworzona oferta organizowanych przez Miasto Szczecin półkolonii zimowych.


2016/11/24