przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Ostatni dzwonek dla rodziców

Przypominamy, że tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do  przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty, a także wzory wszystkich niezbędnych oświadczeń. Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z wypełnionymi odpowiednimi oświadczeniami zanieść do placówki, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2011-2014 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji). Informacje dotyczące kryteriów organu prowadzącego w przypadku Szczecina określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/742/17:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=B71453D5A2404E6393795781216FD1E0)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 • 25.04-12.05.2017 r.  – złożenie wniosku o przyjęciedo przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   
 • 15.05-19.05.2017 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
   
 • 09.06.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   
 • 12.06.-13.06.2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
   
 • 14.06.2017 – podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych.

2017/05/11