przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Rekrutacja rozpoczęta

Dziś rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

W  tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2011-2014 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji). Informacje dotyczące kryteriów organu prowadzącego w przypadku Szczecina określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/742/17 (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=B71453D5A2404E6393795781216FD1E0).

Dziś ruszyła także rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. Dotyczy  ona zarówno dzieci urodzonych w 2010 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2011 roku (6-latków). Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2011 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.

Z terminami tegorocznej rekrutacji można zapoznać się w Zarządzeniu nr 155/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 12 kwietnia 2017 r.: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=3D6545B7E03B414AAC79A1....


2017/04/25