przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Wciąż są wolne miejsca w szczecińskich przedszkolach

W Urzędzie Miasta Szczecin odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowany został tegoroczny nabór do przedszkoli publicznych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Jak wynika z danych Wydziału Oświaty UM Szczecin, miasto wciąż posiada wolne miejsca w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

Ostatnia reforma systemu oświaty w Polsce, zniosła obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. Obecnie, to właśnie rodzice podejmowali decyzję, czy w zbliżającym się roku szkolnym 2016/2017 ich 6-letnie dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, będzie uczęszczało do oddziału „0” działającego przy szkole czy też pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.

Blisko 70% rodziców szczecińskich 6-latków, zdecydowało się na zapisanie dziecka do klasy pierwszej (1072 dzieci) lub do oddziału zerowego funkcjonującego przy szkole podstawowej. Jedynie 675 dzieci (ok. 30 %) uczęszczających do publicznych przedszkoli, zgodnie z deklaracją rodziców, pozostanie w tej placówce na kolejny rok. Łącznie, od 1 września 2016 r. w klasach pierwszych naukę rozpocznie 1862 uczniów. W związku z powyższym, na dziś planowane jest utworzenie 90 klas pierwszych, które średnio będą liczyły po około 21 uczniów.

- Poprzez zmianę w ustawie o systemie oświaty, powróciliśmy do systemu 7-latków w pierwszej klasie, ale jak sie okazało znaczna cześć 6-latków w Szczecinie pójdzie od września do szkół. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla większości dzieci 3-letnich – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prezydent Piotr Krzystek.

Z uwagi na to, że znaczna część rodziców dzieci 6-letnich zdecydowała się na posłanie swojej pociechy do szkoły lub oddziału zerowego, powiększyła się liczba miejsc w przedszkolach, dostępnych dla dzieci 3-letnich. Na rok szkolny 2016/2017 Gmina Miasto Szczecin przygotowała 9663 miejsca w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. By złagodzić skutki zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, w ramach pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA” od stycznia br. utworzonych zostało 511 dodatkowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. 

Podczas tegorocznego naboru, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kandydowało łącznie 10 283 dzieci – w tę liczbę wchodzą zarówno dzieci, które już są objęte wychowaniem przedszkolnym i ich rodzice złożyli deklarację o jego kontynuowaniu, jak również dzieci, które po raz pierwszy brały udział w rekrutacji. Do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych łącznie zostało zakwalifikowanych 9376 dzieci (6288 zgodnie z deklaracjami dot. kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz 3088 dzieci, które brały po raz pierwszy udział w rekrutacji).

Na listach kandydatów niezakwalifikowanych znalazło się łącznie 907 kandydatów, z czego jedynie 263 spełniało kryteria, które pozwalały na przyjęcie ich do szczecińskich przedszkoli publicznych.

Nie oznacza to jednak, że dzieci te nie mogą zostać objęte opieką przedszkolną. Po zakończeniu tzw. „naboru właściwego” Gmina Miasto Szczecin wciąż dysponuje 296 wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych. Rodzice, których dziecko nie dostało się do wybranej przez nich placówki, mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym, podczas którego zostanie przeprowadzony nabór do placówek, które w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami.

Co więcej, by zapewnić jak najlepszą opiekę dla najmłodszych mieszkańców, w ramach pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, podczas „naboru uzupełniającego” uruchomione zostanie również 237 nowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Dzięki czemu, na dziś, w Szczecinie dostępnych jest łącznie 533 wolnych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wszelkie informacje dotyczące naboru uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, który rozpocznie się już 4 maja br., znajdują się na stronie internetowej naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/

Szczegółowe terminy dotyczące naboru uzupełniającego, zostały podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


Wolne miejsca w szczecińskich przedszkolach

2016/04/28