przejdź do treści strony
baner serwisu

Co mówi prawo

Co mówi prawo?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci od 7. roku życia. Oznacza to, że w przypadku dzieci 6-letnich to rodzice decydują czy chcą aby ich pociecha rozpoczęła kolejny etap edukacji lub pozostała na kolejny rok w placówce wychowania przedszkolnego.

6-letnie dzieci mają prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.